Podwójny numer, a w nim aż 17 plakatów! M.in.: gazetki ścienne „RODO dla ucznia” oraz „Historia praw kobiet” z okazji Roku Praw Kobiet. Ponadto: plakaty do nauki języka angielskiego, symbole matematyczne i wiele innych.

Szczegółowy opis zawartości numeru:

Past tenses – czasy angielskie (Past Simple, Past Continuous)

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny wyjaśniający różnice między czasami past simple i past continuous. Zawiera odmianę i zasady stosowania.

Present tenses – czasy angielskie (Present Simple, Present Continuous)

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny wyjaśniający różnice między czasami present simple i present continuous. Zawiera odmianę i zasady stosowania

Future tenses – czasy angielskie (Future Simple, Future Continuous)

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny wyjaśniający różnicę między czasami future simple i future continuous. Zawiera odmianę i zasady stosowania.

Boring words and what to use instead – angielski

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny przedstawiający wyrazy wzbogacające słownictwo. Synonimy do podstawowych 12 wyrazów, m.in. big, like, good, sad, scary.

Common errors in spoken English

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny z wykazem najczęstszych błędów popełnianych po angielsku w mowie przez początkujących. Zawiera błędną i poprawną wersję zdania.

Linking words – angielski

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny przedstawiający listę spójników po angielsku uszeregowanych według funkcji w zdaniu (porównanie, przykład, wynikanie itd.).

Części zdania

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny wyjaśniający budowę zdania. Zawiera części zdania takie jak: podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik.

Filozofia XIX w. – epoki kultury

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny opisujący XIX-wieczną filozofię i idee, które ją kształtowały. Filozofowie: Georg Wilhelm Hegel, Auguste Comte.

Teoria ewolucji

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny wyjaśniający teorię ewolucji Darwina.

Symbole matematyczne – podstawowe

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny utrwalający podstawowe symbole matematyczne, np. dodawanie, odejmowanie, nieskończoność, liczba pi.

Symbole matematyczne – rozszerzone

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny utrwalający symbole matematyczne na poziomie średnio zaawansowanym, m.in.: potęgowanie, pierwiastek, silnia, działania na zbiorach.

RODO dla ucznia, czyli jak chronić dane osobowe

Kup plakat Dwustronna gazetka ścienna (2 x A3 – 30 x 42 cm)

Gazetka ścienna tłumacząca, czym są dane osobowe. Zawiera praktyczne porady, jak chronić prywatność w internecie.

Historia praw kobiet – Rok Praw Kobiet

Kup plakat Dwustronna gazetka ścienna (2 x A3 – 30 x 42 cm)

Gazetka ścienna przedstawiająca najważniejsze fakty i ciekawostki z dziejów praw kobiet na tle procesów, które umożliwiły ich wywalczenie.

Witamy po wakacjach

Kup plakat Plakat okolicznościowy (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat do powieszenia w bibliotece lub innym widocznym miejscu z ilustracjami nawiązującymi do nauki i szkoły.

Plakat na drzwi biblioteki

Kup plakat Plakat biblioteczny (B2 – 48 x 68 cm)

Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka! Plakat do powieszenia w bibliotece. Zawiera puste pola, w które trzeba wpisać godziny pracy biblioteki.

Woda w ciele człowieka

Kup plakat Plakat dydaktyczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny omawiający rolę wody w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Zawiera: ilość wody w poszczególnych narządach, funkcje wody, informację, ile wody dziennie powinno się pić.

Instrukcja mycia rąk wg WHO

Kup plakat Plakat społeczny (B2 – 48 x 68 cm)

Plakat dydaktyczny omawiający krok po kroku, jak poprawnie umyć ręce.